Héichbeeter fir de schoulgaart 

Fir dass Grouss a Kléng nach méi Freed bei der Gaardenaarbecht hunn, hu si op Ufro vum Schoulpersonal Héichbeeter ageriicht krut.