Schoulgaart

  • Konstruktioun vun zwéi Chalete fir d’Aarbechte vum CIGL
  • Usträiche vun den Holzchaleten
  • Opwäerte vun der Ëmgéigend vun de Chaleten an dem Schoulgaart