D’Membere vum Personal setze sech fir d’Interessie vun der Bevëlkerung an, fir sozial an ökonomesch Entscheedunge vun der Regioun ëmzesetzen. Zesumme mam Verwaltungsrot, entwéckele si lokal Projeten a setze se ëm. D’Personal beschäftegt sech och mat der deeglecher Verwaltung an Aufgabe vun der Vereenegung.